ВАЖНО
ВАЖНО

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ !

ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЯВАЩАТА СЕ ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 У НАС, ОБЯВЕНОТО С РЕШЕНИЕ ОТ 13.03.2020 г. НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ И НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № РД-01-154/26.03.2020 г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СЕ УДЪЛЖАВА ЗАБРАНАТА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ ДО 12.04.2020 г.

Дистанционното обучение продължава.   


    Уважаеми ученици и родители от понеделник /16.03.2020 г./ ЕГ "Иван Вазов" преминава на дистанционно обучение при следните условия:

1. За провеждане на учебните часове ще се използва електронния дневник - shkolo.bg, moodle, facebook групите на класовете и други платформи.

2. При провеждане на учебните часове ще се спазва седмичното разписание.

3. При провеждане на уроци на живо и видео уроци учебните часове ще бъдат с продължителност от 30 минути.

4. Всеки учител ще информира учениците преди началото на всеки час чрез съобщение в електронния дневник или facebook групата на класа къде ще се проведе часа и къде да намерят съответните материали.

     Предизвикателството коронавирус и как да се предпазим!!!