По случай патронния празник и изпращането на нашите зрелостници получихме поздрави и топли пожелания от Америка. Аriel Bloomer, Sadie James и Samantha Johnson са три от нашите американски помощник-учители по Програма Фулбрайт | Фондация „Америка за България“ за помощник-учители по английски език, която предоставя възможност на млади американци с бакалавърска или магистърска степен в различни области да преподават английски език в държавни и общински български гимназии. Благодарение на техния професионализъм и ентусиазъм нашите ученици имат възможност не само да общуват с естествен носител на езика и да усъвършенстват своите комуникативни умения , но и да участват в регионалните и националните състезания по реч и дебати на английски език, организирани от Фондация ,,BEST“.

Sadie James

Аriel Bloomer

Samantha Johnson