ДЕН НА ИНОВАЦИИТЕ В ЕГ "ИВАН ВАЗОВ"

  От учебната 2019-20 година ЕГ "Иван Вазов" е в списъка на МОН за иновативни училища. Днес ще ви запознаем с най-интересните дейности от иновативните ни часове, като условно ще ги разделим в две части: Иновативно обучение до обявяване на извънредното положение и Иновации в условия на дистанционно обучение.
  Една от двете ни иновации е въвеждането на нов учебен предмет "Комуникация и театър на немски и испански език", воден от г-жа Ана Николова в 9 клас. Предметът е основан на театралната педагогика, интерактивните методи на преподаване на чужд език и игровизацията. Втората иновация е свързана с интегрирани уроци по физика и астрономия, чиято цел е да обвърже преподаването на този предмет с други науки и предмети, като го направи по-интересен за учениците и с по-практическа насоченост. Иновативният преподавател по физика е г-жа Елена Костова.

Innovations


  За въвеждането на учебния предмет "Комуникация и театър на немски и испански език“ от преподавателя г-жа Ана Николова беше изработена специална учебна програма, одобрена от МОН. Той се провежда веднъж седмично в трите ни девети класа и е винаги 7 час в учебния график. Това са 9а клас с немски като втори чужд език, 9б клас с испански като втори чужд език и 9в клас с немски като първи чужд език. Както е видно, иновативните часове се провеждат на два различни чужди езика – немски и испански, в две различни нива – А1 за втория чужд език и В1 за първия чужд език. Това предполага различно планиране и различна тематика за всеки от трите часа, както и силна мотивация от страна на преподавател и ученици, за да може те да са пълноценни като допълнителни часове в седмичната програма.
  Целта на предмета е да надгражда знанията и уменията на учениците от задължителната и профилираната подготовка по чужд език и в най-общ смисъл е насочен към полагане на основите за успешна устна комуникация на чуждия език:
- чрез участие в инсценирани комуникативни ситуации да се създаде увереност при устно изразяване на чуждия език в учебните часове и в реални комуникативни ситуации;
- да се преодолее страха от допускането на грешки и езикови неточности при устната комуникация и ученикът да се фокусира върху постигането на конкретната комуникативна цел;
- да се изработят компенсаторни стратегии за справяне в комуникативна ситуация дори при недостатъчна езикова компетентност или пропуски в лексикалните познания;
- първоначално чрез силно опосредствано общуване и набор от езикови изрази за всяка комуникативна ситуация да се тренира гладкост и увереност на изказа - да се поставят основите на успешно общуване, като се обърне внимание върху езика на тялото, умения за изслушване, трениране на адекватни езикови реакции в различните комуникативни ситуации чрез заучени фрази и активно общуване със събеседника;
- да се подготвят кратки представления или скечове на чуждия език, които впоследствие да бъдат представени пред публика;
- да се подготви, упражни и мотивира работата в екип и с партньор, което е основна предпоставка за успешно устно общуване.

Innovations
Innovations
Innovations
Innovations
Innovations
Innovations
Innovations
Innovations
Innovations
Innovations


  За провеждането на часовете не се нуждаем от учебници, тетрадки и подредени в редици чинове. Обикновено ни е достатъчна бялата дъска, а често учениците с втори чужд език имат на разположение работни листове или „пищовчета“ с думи или изрази, които да използват при комуникацията. При първия чужд език, където повече може да се говори за театър, са нужни само указания и тема и учениците сами подготвят скечове или ролеви игри, които представят пред класа.

9в клас - скеч на тема „Конфликтни ситуации“


  Чрез споделените снимки и видеа оставаме на вас да прецените какво е настроението по време на часовете ни. Считаме, че иновацията до момента постига планираните резултати и предвиждаме да я продължим и през следващата година, като включим още един преподавател. Нарекох тази техника "Дублаж на ням диалог".

9б клас представят техниката "Дублаж на ням диалог"


  Дистанционното обучение наложи да пренесем работата по новия учебен предмет комуникации и театър на чужд език в дигитална среда, което се оказа голямо предизвикателство предвид основната цел на учебния предмет, а именно да подпомага и развива устната комуникация по чуждия език. В тази връзка се насочих към две основни техники:
- Работа с видеа и песни на чуждия език – във виртуална класна стая и чрез самостоятелна робота по конкретни задачи;
- Работа по проекти.
  Предлагам ви четири примера за видеопроекти, изготвени в нашите часове. Надявам се да проявите снизходителност към допуснатите от учениците граматически или лексикални грешки, защото продуктите са подготвяни от тях самостоятелно и не са минали през никаква корекция от моя страна преди да бъдат изложени.

Анджелина от 9б на испански език. Тема: Моята любима знаменитост


  Предлагам ви четири примера за видеопроекти, изготвени в нашите часове. Надявам се да проявите снизходителност към допуснатите от учениците граматически или лексикални грешки, защото продуктите са подготвяни от тях самостоятелно и не са минали през никаква корекция от моя страна преди да бъдат изложени.

Виктория от 9а клас на немски език: Тема: Нещата, които харесвам

9в клас, немски първи чужд език. Тема на проекта: Искаме да променим това

9в клас, немски първи чужд език. Тема на проекта: Искаме да променим това


  Иновациите в нашето училище включват и интегрирани уроци по физика в 9 и 10 клас.В началото на учебната година учениците от 10 клас, по покана на наш родител - Веселин Пандагузов, посетиха ВЕЦ в кв. Герзовица.Господин Пандагузов разказа на учениците ни как механичната енергия на водата се превръща в електрическа и до колко този начин на получаване на електроенергия е екологично чист.Този урок беше част от годишния преговор на материала от девети клас.
  На 16.02.2020 година, след като учениците от девети клас изучиха учебния материал по класическа механика, взеха участие в открит интегриран урок по физика и биология, на тема "Физика на диетата".Наши гости бяха служители на РЗИ - Смолян. Преживяванията и емоциите споделихме на нашата страница във Facebook.
  Но изненадите в света на физиката не свършват! След това учениците от девети клас разказаха за физиката в любимите им спортове и лесно ли е да бъдеш астронавт и дали е възможно да пътуваме да Марс? Те подготвиха презентации по тези теми и проведоха по тях дискусии, като част от обобщителния урок "Механиката в живота на човека".
  За съжаление въведеното извънредно положение, ни принуди да работим онлайн...

Innovations
Innovations


  На 22 април над половин милиард души за 50 - ти път отбелязаха Международния ден на Земята и чрез различни инициативи обединиха усилията си в защита на планетата ни, нейната природа и съхраняване на живота върху нея.В рамките на обобщителния урок "Топлинни явления" и Деня на Земята, учениците от девети клас подготвиха презентации на тема "Топлинните машини и замърсяването на околната среда", а след това участваха в онлайн дискусия за алтернативните изтичници на енергия, автомобилите и технологиите на бъдещето.Всички заедно се обединиха, че Земята е едиствения дом, който познаваме и трябва да я пазим и да използваме природните ресурси разумно.
  Към училището функционира клуб "Астрономия". Учениците са членове и на МАК "Сотис" към Планетариум Смолян и са от различни класове - от 9 до 12 клас.В условията на пандемия Европейската Космическа Агенция /ЕSА/ , публикува данни от телескопа Хъбъл и четири метровия телескоп Victor Blanco и камерата за тъмна материя DECaLS. Тя потърси помощта на доброволци любители - астрономи за обработка на изображения. Учените много разчитат на помощта на такива доброволци, защото всеки ден се получават хиляди изображения от наземни телескопи и такива, които се намират в орбита около Земята. Всяко от тях дава информация за много и различни обекти и явления. Обработката и анализа на данни отнема доста време и са необходими много хора.На 13.04.2020 младите любители – астрономи за два часа бяха „ ловци на астероиди”,а на 14.04 , задачата им беше да класифицират галактиките на изображенията в сайта, като така ще помогнат на учените от проекта MaNGA, които изследват как формата на галактиката, влияе върху спектъра и.
Innovations
Innovations