БЮДЖЕТ - 2018 г. 


Отчети на ЕГ "Иван Вазов"


Отчет преходен остатък 31.12.2018 г.

Отчет Приходи към 31.12.2018 г.

Отчет  Разходи към 31.12.2018 г.

Отчет Спорт към 31.12.2018 г.


Отчет Бюджет към 31.09.2018 г.

  Отчет преходен остатък към 31.09.2018 г.

  Отчет  Дейност 713 преходен остатък към 30.09.2018 г.

  Отчет приходи към 30.09.2018 г.


Отчет Бюджет към 31.06.2018 г.

  Отчет преходен остатък към 31.06.2018 г.

  Отчет  Дейност 713 преходен остатък към 30.06.2018 г.

  Отчет приходи към 30.06.2018 г.


Отчет Бюджет към 31.03.2018 г.

  Отчет преходен остатък към 31.03.2018 г.

  Отчет  Дейност 713 преходен остатък към 30.03.2018 г.

  Отчет приходи към 30.03.2018 г.