БЮДЖЕТ - 2018 г. 


Отчети на ЕГ "Иван Вазов"


Отчет Бюджет към 31.09.2018 г.

  Отчет преходен остатък към 31.09.2018 г.

  Отчет  Дейност 713 преходен остатък към 30.09.2018 г.

  Отчет приходи към 30.09.2018 г.


Отчет Бюджет към 31.06.2018 г.

  Отчет преходен остатък към 31.06.2018 г.

  Отчет  Дейност 713 преходен остатък към 30.06.2018 г.

  Отчет приходи към 30.06.2018 г.


Отчет Бюджет към 31.03.2018 г.

  Отчет преходен остатък към 31.03.2018 г.

  Отчет  Дейност 713 преходен остатък към 30.03.2018 г.

  Отчет приходи към 30.03.2018 г.