Начало arrow Млад краевед

Клуб "Млад краевед"

     По инициатива на отдел „Справочно-библиографски и краезнание” на 9 февруари 2010 година бе учреден клуб „Млад краевед”. В него влизат средношколци от 9, 10 и 11 клас при ГПЧЕ "Иван Вазов"-Смолян. Техен ръководител е преподавателката по история Мария Консулова и Магдалена Добрикова - гл. библиотекар. За председател на клуба бе избран Величко Узунов, ученик от 11 клас. Основна задача на клуба е да изучава, събира, съхранява и разпространява знания за фолклора, етнографията, историческото и културно наследство, природните забележителности на Смолянския край. Клубът ще работи съвместно с родоизследователски клуб „Бащино огнище”, Регионален исторически музей и Държавен архив

     Първата задача е съвместен проект на клуба, сектор „Краезнание” и Държавен архив на тема „Старият Смолян”. Проектът е във връзка с честване на 50 год. от обединението на гр. Смолян. С указ от м. юни 1960 г. трите селища Райково, Устово и Смолян се обединяват в единен град Смолян. Задачата е да се издирят по домашни албуми, стари фотографи, архив, музей и библиотека снимки на Смолян и кварталите от 20 век - 1900-1960. Издирените фотографии ще бъдат подредени в изложба по време на честванията.

     Група от членове на клуба се срещнаха с един от известните фотографи на Смолян Васил Френкев. Той е син на известния в миналото родопски фотограф Димитър Френкев от кв. Райково. Разгледаха стари снимки от Смолян, Райково и Устово, съхранявани в частния архив на твореца. Част от тях са копирани и ще участват в предстоящата изложба „Старият Смолян”.

        

     На поредната сбирка членовете на клуба се запознаха с дейността на Териториален архив-Смолян. Прегледаха фондове съдържащи снимки на Смолян, Устово и Райково. От тях издириха стари фотографии на града и кварталите, които ще се включат в изложбата, посветена на 50-годишнината от обявяването на обединения град.

  

     На поредната си сбирка на 16 март 2010 г. клуб „Млад краевед” се срещна с актьора и краеведа Никола Пашов от кв. Райково. Пашов много години изследва неговата история и родове. Издирил е родовите корени на доста известни фамилии от Райково. Подготвил е книга за първия среднородопски театър „Изгрев”, предшественик на Родопския драматичен театър в Смолян, която скоро ще бъде отпечатана.

     На младите краеведи разказа за своята работа, за архивите и сведенията, които е открил, за срещите си с възрастни хора и техните спомени. Показа и много фотографии от старото Райково, неговите улици, сгради и личности. Част от тези снимки ще се включат в бъдещата изложба за стария Смолян, по повод годишнината на обединения град.