Начало arrow Класни ръководители

КЛАСНИ  РЪКОВОДИТЕЛИ

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

КЛАС ИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ
ДЕСИСЛАВА БЕЧЕВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ
ЛИЛЯНА БОЯДЖИЕВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
МАРИЯ КОДЖАКОЛЕВА  УЧИТЕЛ
АНЕЛИЯ КОНДИЛОВА  УЧИТЕЛ 
ЙОРДАНКА КОНДОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
МАРИЯ КОНСУЛОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
ТОДОР СОТИРОВ  СТАРШИ УЧИТЕЛ
МАРИЯНА ВАСИЛЕВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
10А БЕЛЛА ДИЧЕВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
10Б ЛЮДМИЛА ТЕНЕВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
10В АНТОАНЕТА ТАКОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ
10Г СВЕТЛА ШИШКОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ
11А ТОДОРКА ШОПОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ
11Б РОСИЦА КАРАДЖОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
11В ПЕТЯ КРЪСТАНОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
12А КАЛИНКА АТАНАСОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ
12Б ГАЛИНА АНГЕЛОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ
12В НАДЕЖДА ЯНЕВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ
12Г ЕЛЕНА КОСТОВА  УЧИТЕЛ