Класни ръководители

КЛАСНИ  РЪКОВОДИТЕЛИ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

КЛАС ИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ
8 А ТОДОРКА ШОПОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
8 Б РАДКА МИХАЙЛОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
8 В  АНЕЛИЯ КОНДИЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
9 А ГАЛИНА АНГЕЛОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
9 Б МИРОСЛАВ АДЖОВ  УЧИТЕЛ 
9 В ПЕТЯ КРЪСТАНОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
10 А ЕЛЕНА КОСТОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
10 Б ЛИЛЯНА БОЯДЖИЕВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
10 В НАДЯ СТОЯНОВА  УЧИТЕЛ 
11 А ДЕСИСЛАВА БЕЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
11 Б КАЛИНА АТАНАСОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
11 В МАРИЯ КОДЖАКОЛЕВА   СТАРШИ УЧИТЕЛ  
11 Г НАДЕЖДА ЯНЕВА    СТАРШИ УЧИТЕЛ   
12 А ЙОРДАНКА КОНДОВА   СТАРШИ УЧИТЕЛ  
12 Б МАРИЯ КОНСУЛОВА   СТАРШИ УЧИТЕЛ 
12 В ТОДОР СОТИРОВ  СТАРШИ УЧИТЕЛ
12 Г МАРИЯНА ВАСИЛЕВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ