Свободни места arrow Класни ръководители

КЛАСНИ  РЪКОВОДИТЕЛИ

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

КЛАС ИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ
8 А БЕЛЛА ДИЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
8 Б РАДОСТИНА МИХАЙЛОВА  УЧИТЕЛ 
8 В  АНЕЛИЯ КОНДИЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
9 А ТОДОРКА ШОПОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
9 Б РАДКА МИХАЙЛОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
9 В РАЛИЦА РОСЕНОВА  УЧИТЕЛ 
10 А ГАЛИНА АНГЕЛОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
10 Б МИРОСЛАВ АДЖОВ  УЧИТЕЛ 
10 В ПЕТЯ КРЪСТАНОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ  
11 А ЕЛЕНА КОСТОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
11 Б ЛИЛЯНА БОЯДЖИЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
11 В НАДЯ СТОЯНОВА   УЧИТЕЛ 
12 А ДЕСИСЛАВА БЕЧЕВА   СТАРШИ УЧИТЕЛ  
12 Б КАЛИНА АТАНАСОВА   СТАРШИ УЧИТЕЛ 
12 В МАРИЯ КОДЖАКОЛЕВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ
12 Г АНГЕЛ ЧЕКИЧЕВ УЧИТЕЛ