Начало arrow Класни ръководители

КЛАСНИ  РЪКОВОДИТЕЛИ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

КЛАС ИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ
8 А ГАЛИНА АНГЕЛОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ
8 Б ЛИЛЯНА БОЯДЖИЕВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
8 В  НАДЯ СТОЯНОВА  УЧИТЕЛ
9 А ДЕСИСЛАВА БЕЧЕВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
9 Б КАЛИНКА АТАНАСОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
9 В МАРИЯ КОДЖАКОЛЕВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ
9 Г АНЕЛИЯ КОНДИЛОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
10 А ЙОРДАНКА КОНДОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
10 Б МАРИЯ КОНСУЛОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
10 В ТОДОР СОТИРОВ  СТАРШИ УЧИТЕЛ
10 Г МАРИЯНА ВАСИЛЕВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ
11 А БЕЛЛА ДИЧЕВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ
11 Б ЛЮДМИЛА ТЕНЕВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
11 В АНТОАНЕТА ТАКОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
11 Г СВЕТЛА КИСЬОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ 
12 А ТОДОРКА ШОПОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ
12 Б РОСИЦА КАРАДЖОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ
12 В ПЕТЯ КРЪСТАНОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ