Класни ръководители

КЛАСНИ  РЪКОВОДИТЕЛИ

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

КЛАС ИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ
8 А ГАЛИНА АНГЕЛОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ
8 Б ТОДОРКА ШОПОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
8 В  ПЕТЯ КРЪСТАНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
9 А ЕЛЕНА КОСТОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
9 Б ЛИЛЯНА БОЯДЖИЕВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
9 В НАДЯ СТОЯНОВА  УЧИТЕЛ
10 А ДЕСИСЛАВА БЕЧЕВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
10 Б КАЛИНА АТАНАСОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
10 В МАРИЯ КОДЖАКОЛЕВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
10 Г НАДЕЖДА ЯНЕВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ
11 А ЙОРДАНКА КОНДОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ
11 Б МАРИЯ КОНСУЛОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ
11 В ТОДОР СОТИРОВ  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
11 Г МАРИЯНА ВАСИЛЕВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ 
12 А БЕЛЛА ДИЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ 
12 Б ЛЮДМИЛА ТЕНЕВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ
12 В АНТОАНЕТА ТАКОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ
12 Г СВЕТЛА КИСЬОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ