Начало arrow стипендии
стипендии

СТИПЕНДИИ

Във връзка с Постановление на МС №33/ 15.02.2013г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършване на основно образование и във връзка с решение на Педагогическия съвет от 21.10.2015г. и на основание заповед на директора №РД-10-131/ 22.10.2015г. се утвърди следния размер на месечните стипендии за срок на учебната 2015/ 2016 година:

 

За пълни отличници – 42.00 лева

За отличници с успех от 5.50 до 5.99 – 32.00 лева

За ученици в тежко материално положение /социални стипендии/ – 25.00 лева

За ученици с трайни увреждания – 25.00 лева

За сираци – 32.00 лева