Свободни места arrow Стипендии
Стипендии

 

За пълни отличници – 45.00 лева

За отличници с успех от 5.50 до 5.99 – 40.00 лева

За ученици без родители – 45.00 лева

За ученици с тайни увреждания – 40.00 лева

Социални стипендии – 35.00 лева