Учителски колектив

Ръководство

 • Надежда Горанова - Директор
 • Димитър Иванов - Заместник-директор

Училищен психолог

 • Веселина Пичурова

Ръководител направление "ИКТ"

 • Станислав Кименов

Български език и литература

 • Петя Кръстанова - старши учител
 • Радка Михайлова - старши учител
 • Мария Коджаколева - учител
 • Симона Георгиева - лектор

Английски език

 • Десислава Бечева - старши учител
 • Радостина Михайлова - учител
 • Тодорка Шопова - старши учител
 • Галина Ангелова - старши учител
 • Лиляна Бояджиева - старши учител
 • Белла Дичева - старши учител

Немски език

 • Светла Кисьова - старши учител
 • Мариела Кацарова - старши учител
 • Ана Николова - старши учител
 • Надя Стоянова - учител
 • Анелия Кондилова - учител

Испански език

 • Ана Николова - старши учител

Математика

 • Тодор Сотиров - старши учител
 • инж. Ангел Чекичев - учител

Информатика и информационни технологии

 • Йорданка Кондова - старши учител - ИТ на английски език

Физика и астрономия

 • Елена Костова - учител, физика на английски език
 • инж. Генка Плеснева - лектор, физика на немски език

Химия и ООС

 • Мирослав Аджов - учител

Биология и здравно образование

 • Марияна Василева - старши учител

История и цивилизация

 • Мария Консулова - старши учител
 • Калинка Атанасова - старши учител

География и икономика

 • Надежда Янева - старши учител
 • Калинка Атанасова - старши учител

Философия

 • Надежда Горанова
 • Ралица Росенова - учител

Физическо възпитание и спорт

 • Стоян Узунов - старши учител
 • Александър Димитров - учител

Изобразително изкуство

 • Сава Богданов - лектор

Музика

 • Соня Цветкова

Непедагогически персонал

 • Диана Терзиева - домакин
 • Десислава Зидарова - гл. счетоводител
 • Мария Панайотова - ЗАС
 • Рая Кондурова - хигиенист
 • Кина Димитрова - хигиенист
 • Ирина Табакова - хигиенист
 • Константин Кръстев - огняр