Начало arrow Записване

Гр. Смолян, бул. България 22, телефон: 0301/ 8-71-29; e- mail:


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 8 КЛАС 

СЛЕД III ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

 

        Подаването на документи на учениците се извършва в стая 301 на 

ЕГ  „Иван Вазов” от 21.08.2017г. до 28.08.2017г. с работно време от 8.00 до 16.30 часа.

        Записването на класираните ученици да се извърши в стая 301 на ПГПЧЕ „Иван Вазов” от 30.08.2017г. до 01.09.2017г. с работно време от 8.00 до 16.30 при представяне на следните документи: 

                -Заявление до директора /готова бланка/ 

                -Оригинал от свидетелството за основно образование 

                -Копие от акт за раждане