Национално външно оценяване 10 клас
Национално външно оценяване 10 клас

Основни акценти в организацията на НВО за 10 клас 2020 година може да видите в:

ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

ИНФОРМАЦИЯ НВО 10 КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ICT НВО 10 КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧУЖД ЕЗИК НВО 10 КЛАС