Олимпиади
Олимпиади

Уважаеми ученици, на основание чл. 28 от Правилата за организиране и провеждане на ученически олимпиади и на национални състезания Ви уведомявам, че в срок от три дни след възстановяване на учебните занятия можете да се запознаете с оценените си работи в дирекцията на ЕГ "Иван Вазов" - Смолян.


Олимпиада Философия

 Протокол №2 

за резултатите на учениците, които Областната комисия не предлага за допускане до Националния кръг на Олимпиадата Философия - 2020 година


Олимпиада Немски език

Протокол №2

за резултатите на учениците, които Областната комисия не предлага за допускане до Националния кръг на Олимпиадата по Немски език 2020 година

Област Смолян 


Олимпиада Английски език

Протокол №2

за резултатите на учениците, които Областната комисия не предлага за допускане до Националния кръг на Олимпиадата по Английски език 2020 година

Област Смолян