Олимпиади и състезания
Олимпиади и състезания

 

МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

 

ПРОТОКОЛ

за резултатите от проведения областен кръг на национално многоезично състезание  24.10.2020 г.