Свободни места arrow ВАЖНО
ВАЖНО

      Уважаеми ученици,

      Уважаеми родители,

    Организацията на обучението в електронна среда за периода 13-16 април е следната:

1. В периода 13-15 април учениците от 12 клас продължават обучението си в електронна среда, според седмичното разписание.

2. В периода 13-16 април за учениците от 8 до 11 клас и на 16 април за 12 клас, заниманията ще са в облекчен режим /от 2 до 4 часа/, като в същото време ще се ангажира тяхното внимание и ще се осигури спазването на мерките за социална изолация. Занятията ще са както следва:

     1 час - от 10:00 часа до 10:30 часа - занимания с училищния психолог.

     2 час - от 10:30 часа до 11:00 часа - час на класа.

     3 час - от 11:00 часа до 11:30 часа - занимания по ФВС.

    4 час - от 11:30 часа до 12:00 часа - провеждане на консултации за преодоляване на трудности и наваксване на пропуски в обучението по отделни предмети.

3. Материалите на психолога и учителите по ФВС ще бъдат качени в Школо, за часовете на класа и консултациите, ще бъдете уведомявани от класните ръководители и съответните учители.

4. Обучението в електронна среда, според седмичното разписание ще се възтанови на 21.04.2020 година.

Пожелавам Ви Светли празници!

Бъдете здрави!


    Уважаеми ученици и родители от понеделник /16.03.2020 г./ ЕГ "Иван Вазов" преминава на дистанционно обучение при следните условия:

1. За провеждане на учебните часове ще се използва електронния дневник - shkolo.bg, moodle, facebook групите на класовете и други платформи.

2. При провеждане на учебните часове ще се спазва седмичното разписание.

3. При провеждане на уроци на живо и видео уроци учебните часове ще бъдат с продължителност от 30 минути.

4. Всеки учител ще информира учениците преди началото на всеки час чрез съобщение в електронния дневник или facebook групата на класа къде ще се проведе часа и къде да намерят съответните материали.

     Предизвикателството коронавирус и как да се предпазим!!!