Записване - информация
Записване - информация

 ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


 1. Записване на учениците в Езикова гимназия "Иван Вазов" - І етап на класиране ще се извършва във Физкултурния салон на гимназията с работно време 8.30 до 16.30 часа на 14, 15 и 16.07.2020 година.

 2. Необходими документи:

     - Заявление до директора /по образец/.

     - Оригинал на Свидетелство за основно образовение.


 Уважаеми родители и ученици, при записването трябва да бъдете с поставена маска на лицето и по желание с ръкавици.