Свободни места arrow Записване - информация
Записване - информация

 ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


Подаването на документи на учениците за попълване на незаетите места след трети етап на класиране в ЕГ „Иван Вазов” – Смолян ще се извърши от 03.08.2021г. до 25.08.2021г. в канцеларията на ЕГ „Иван Вазов” с работно време от 8.30 до 16.30 часа.


Свободното място, за което може да се кандидатства е в 8б клас, профил „Чужди езици“, с профилиращи предмети английски език, испански език

Записването на класираните ученици ще се извърши от 27.08.2021г. до 31.08.2021г. в канцеларията на ЕГ „Иван Вазов” с работно време от 8.30 до 16.30 при представяне на следните документи:

- Заявление до директора

- Оригинал от свидетелството за основно образование


Уважаеми родители и ученици, при записването трябва да бъдете с поставена маска на лицето и по желание с ръкавици.


Информация за родителите на деца записани в осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година