Свободни места arrow Актуална информация
Актуална информация

  На 4 септември учениците - Антония Кушлева и Борислав Севриев от клуб "Астрономия" взеха участие в 46-та Национална младежка астрономическа конференция, организирана от НАОП "Николай Коперник" - град Варна. Конференцията е включена в националния календар на МОН за извънкласни дейности и се провежда всяка година. На нея ученици от астрономически клубове от цялата страна представят доклади за наблюденията, направени през годината. Ние участвахме с два доклада - "Изследване на светлинното замърсяване в град Смолян" и "Определяне на фазата на слънчевото затъмнение от 21.06.2020 година по фотографски наблюдения". Докладите бяха представени блестящо от Антония Кушлева и може да ги видите:


46 НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА 

АСТРОНОМИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 2020КАМПАНИЯ "КУПИ 1 КНИГА. ДАРИ Я НА СВОЕТО УЧИЛИЩЕ"

    Асоциация "Българска книга" стартира кампания с надслов "Купи 1 книга. Дари я на своето училище", зад която стои идеята на първия учебен ден учениците да занесат в училище книга вместо букет с цветя. С този символичен акт учениците ще покажат своето отношение към литературата и към книгите, ще се превърнат в посланици на четенето, ще споделят любимите си книги с приятели и съученици и ще дадат своя принос към училищния живот и образователния процес.

   Предложената инициатива е в унисон с целите, посочени в сключеното Споразумение за сътрудничество с Министерството на културата и разработения модул "Библиотеките като образователна среда" към национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда".

       Инициативата на АБК може да се разглежда и като естествено продължение на модул "Библиотеките като образователна среда". Инициативата "Купи 1 книга. Дари я на своето училище" ще допринесе за обогатяване на училищните библиотеки с нови заглавия, а също така и за създаване на класни библиотеки - всеки клас ще има своя и книгите в тях ще са избрани от самите ученици.

     НЕКА ДА ПОДКРЕПИМ ИНИЦИАТИВАТА И ВМЕСТО БУКЕТ ЦВЕТЕ ДА ДАРИМ ЕДНА СВОЯ ЛЮБИМА КНИГА НА УЧИЛИЩЕТО!