ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018г.


I. Редовна сесия: 09.10.2017г.- 10.11.2017.г.

II. Първа поправителна сесия- IX- XII клас: 09.02.2018г.- 16.03.2018г.

III. Поправителна сесия за XII клас: 10.04.2018г.- 11.05.2018г.

IV. Втора поправителна сесия IX- XI клас: 28.05.2018г.- 29.06.2018г.