Ваканции и неучебни дни за учебната 2021 - 2022година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021 - 2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
01.02.2022 г. – 01.02.2022 г. вкл. – междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

18.05.2022г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022г. – втори ДЗИ
14.06.2022г. – НВО по БЕЛ 10 клас
16.06.2022г. – НВО по математика 10 клас
10.05.2022г. – Патронен празник на училището

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022г. –  XII клас (13 учебни седмици)
30.06.2022г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)