Важно за седмокласниците и техните родители, относно подаване на документи за участие в класирането за прием в VІІІ клас в неспециализираните училища за учебната 2020/2021 година

Сроковете по графика на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование са: